ตรวจสอบระบบ IT

ทำไมต้องมีการตรวจสอบระบบ IT

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เราใช้คำว่าการตลาด 4.0 ได้สิ้นเปลืองมาก เพราะโลกที่พัฒนาและวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีเติบโตไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวข้องกับการใช้งานในระบบไอที ซึ่งมีผลต่อธุรกิจหลายภาคส่วน สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ไอทีมีประโยชน์แต่ก็มีความเสี่ยงต่อธุรกิจเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบระบบ IT  เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยใช้ IT audit ที่ไว้วางใจได้ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมามีระบบไอทีของหลายๆองค์กรถูกคุกคามและบุกรุกเข้าไปในระบบทำให้ใช้งานไม่ได้บ้าง เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาบ้าง การแฮกข้อมูลเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมและแก้ไขข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรเป็นจำนวนหลายสิบล้านหรือการโจรกรรมข้อมูลรวมไปถึงลักลอบดักฟังข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร เป็นต้น  การตรวจสอบระบบ ITในองค์กรหลายๆแห่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับข้อมูลบัญชีและการเงินของแต่ละองค์กรโดยผู้ดูแลระบบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของบริษัทนั้นนั้นซึ่งมักจะไม่ค่อยมีความชำนาญการ ในเรื่องของการควบคุมและการดูแลรักษาข้อมูลอย่างเป็นระเบียบแบบแผนและขาดการเข้าใจในเรื่องการควบคุมภายในระบบระเบียบ อันซับซ้อน การตรวจสอบบัญชีจึงต้องอาศัยผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบระบบไอทีเข้ามาช่วยประเมินและควบคุมความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ฝ่ายบริหาร และเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ดีมากขึ้นอีกระดับ ความปลอดภัยที่ว่านี้ต้องเป็นความปลอดภัยที่มีมาตรฐานการป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก ป้องกันการแฮกข้อมูล มีระบบป้องกันความปลอดภัยของ Data Center หรือ Data Warehouse ที่ดีการออกแบบระบบปฏิบัติการจะต้องมีความเหมาะสม หรือการตรวจสอบระบบไอที เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบทางการเงินส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน ความสำคัญทางด้านการตรวจสอบระบบ ITจึงทำให้ส่งผลไปถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น… Read More